Technologie dla medycyny

Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce obrazowej.