Jak pracujemy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży medycznej oraz informatycznej, które wykorzystujemy do projektowania i dostarczania najlepszych rozwiazań dla naszych Klientów.

poznajemy potrzeby

Analizujemy sytuację klienta. Dowiadujemy się, jakie są jego potrzeby sprzętowe, systemowe, rozwojowe, integracji i usprawnienia procesów.
W celu opracowania najlepszych rozwiązań, angażujemy inżynierów w projekt już na tak wczesnym etapie. Na tej podstawie będziemy mogli określić dalsze działania.

2. Diagnoza

Efektem działań określonych na etapie Analizy, jest wskazanie obszarów, które wymagają działań lub kwalifikują się do działań, aby osiągnąć dalekosiężne cele. Ale to, co nas wyróżnia od firm sprzętowych oraz innych producentów systemów, to umiejętność spojrzenia na kwestię potrzeb w oderwaniu od rzeczonych urządzeń i systemów. Na tym etapie koncentrujemy się procesach, a nie na produktach.

Wychodzimy z założenia, że kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa operacyjnego, a takim są jednostki służby zdrowia, jest sprawny proces, dopasowany do potrzeby danej jednostki – zoptymalizowany, eliminujący wykonywanie powtarzalnych czynności, uwzględniający posiadane już zasoby oraz wszelkie wymogi formalno-prawne, administracyjne, rozliczeniowe.

Biorąc ww. aspekty pod uwagę staramy się określić, wspólnie z zarządem klienta, dalekosiężne cele, o których mowa powyżej. One bowiem wskazują dopiero na konkretne rozwiązania w zakresie systemów, integracji oraz w zakresie doboru sprzętu medycznego i informatycznego. Zdefiniowane cele wskazują kierunki dla dalszych decyzji i działań, tym samym eliminując ryzyka związane z brakiem spójności tych działań. Pozwalają na „stawianie kroków we właściwym kierunku, bez potrzeby cofania się”. Eliminują zbędną pracę i wydatki w rozwiązania, które nie wpisują się w wizję celu bądź wręcz nie pasują, albo nie pozwolą teraz i w przyszłości na ich osiągnięcie.

Efektem końcowym etapu DIAGNOZY jest określenie rozwiązań wpisujących się w dalekosiężną wizję końca. Często na tym etapie jesteśmy wstanie wskazać rozwiązania w zakresie systemów i infrastruktury, ale także potencjalnych partnerów i dostawców. Wskazujemy konieczne do przeprowadzenia usprawnienia, integracje, procesy, które stworzą swoistą „mapę drogową”. Idąc dalej, etap ten może się również zakończyć harmonogramem, budżetem itd.

Oczekiwania klienta w zakresie tego, co ma stanowić raport z etapu DIAGNOZY, ustalamy na wstępie działań.

3. LECZENIE z wizją przyszłości.

Opis filozofii naszego myślenia i sposób działania, daje w zasadzie odpowiedź na to, jak postrzegamy naszą rolę na etapie LECZENIA i co rozumiemy poprzez to słowo.

Co i jak leczyć już wiemy. Pozostaje kwestia tego, czy dane działania, rozwiązania, produkty, systemy wpisują się w cele zdefiniowane na etapie II. Pozostaje też kwestia tego kiedy i skąd mają pochodzić środki i zasoby na realizację tych działań.

Jeżeli rozwiązania IT4KAN wpisują się w ową wizję, jesteśmy żywo zainteresowani możliwością dalszej współpracy. Jeżeli jednak okazałoby się, po etapie analizy, że nie pasujemy, a wnioski jednoznacznie wskazywałyby na rozwój usług czy bazy sprzętowej z dotychczasowych bądź tzw. trzecich źródeł, wówczas na pewno nasza rekomendacja będzie właśnie tak zdefiniowana.

poznajemy potrzeby

Analizujemy sytuację klienta. Dowiadujemy się, jakie są jego potrzeby sprzętowe, systemowe, rozwojowe, integracji i usprawnienia procesów.
W celu opracowania najlepszych rozwiązań, angażujemy inżynierów w projekt już na tak wczesnym etapie. Na tej podstawie będziemy mogli określić dalsze działania.

2. Diagnoza

Efektem działań określonych na etapie Analizy, jest wskazanie obszarów, które wymagają działań lub kwalifikują się do działań, aby osiągnąć dalekosiężne cele. Ale to, co nas wyróżnia od firm sprzętowych oraz innych producentów systemów, to umiejętność spojrzenia na kwestię potrzeb w oderwaniu od rzeczonych urządzeń i systemów. Na tym etapie koncentrujemy się procesach, a nie na produktach.

Wychodzimy z założenia, że kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa operacyjnego, a takim są jednostki służby zdrowia, jest sprawny proces, dopasowany do potrzeby danej jednostki – zoptymalizowany, eliminujący wykonywanie powtarzalnych czynności, uwzględniający posiadane już zasoby oraz wszelkie wymogi formalno-prawne, administracyjne, rozliczeniowe.

Biorąc ww. aspekty pod uwagę staramy się określić, wspólnie z zarządem klienta, dalekosiężne cele, o których mowa powyżej. One bowiem wskazują dopiero na konkretne rozwiązania w zakresie systemów, integracji oraz w zakresie doboru sprzętu medycznego i informatycznego. Zdefiniowane cele wskazują kierunki dla dalszych decyzji i działań, tym samym eliminując ryzyka związane z brakiem spójności tych działań. Pozwalają na „stawianie kroków we właściwym kierunku, bez potrzeby cofania się”. Eliminują zbędną pracę i wydatki w rozwiązania, które nie wpisują się w wizję celu bądź wręcz nie pasują, albo nie pozwolą teraz i w przyszłości na ich osiągnięcie.

Efektem końcowym etapu DIAGNOZY jest określenie rozwiązań wpisujących się w dalekosiężną wizję końca. Często na tym etapie jesteśmy wstanie wskazać rozwiązania w zakresie systemów i infrastruktury, ale także potencjalnych partnerów i dostawców. Wskazujemy konieczne do przeprowadzenia usprawnienia, integracje, procesy, które stworzą swoistą „mapę drogową”. Idąc dalej, etap ten może się również zakończyć harmonogramem, budżetem itd.

Oczekiwania klienta w zakresie tego, co ma stanowić raport z etapu DIAGNOZY, ustalamy na wstępie działań.

3. LECZENIE z wizją przyszłości.

Opis filozofii naszego myślenia i sposób działania, daje w zasadzie odpowiedź na to, jak postrzegamy naszą rolę na etapie LECZENIA i co rozumiemy poprzez to słowo.

Co i jak leczyć już wiemy. Pozostaje kwestia tego, czy dane działania, rozwiązania, produkty, systemy wpisują się w cele zdefiniowane na etapie II. Pozostaje też kwestia tego kiedy i skąd mają pochodzić środki i zasoby na realizację tych działań.

Jeżeli rozwiązania IT4KAN wpisują się w ową wizję, jesteśmy żywo zainteresowani możliwością dalszej współpracy. Jeżeli jednak okazałoby się, po etapie analizy, że nie pasujemy, a wnioski jednoznacznie wskazywałyby na rozwój usług czy bazy sprzętowej z dotychczasowych bądź tzw. trzecich źródeł, wówczas na pewno nasza rekomendacja będzie właśnie tak zdefiniowana.

Skontaktuj się z nami