IT4KAN SP. Z O.O.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego