Usługi

Istotną częścią naszej działalności są usługi świadczone na rzecz naszych klientów. Usługi świadczymy w poniższych obszarach:

• Wsparcie i serwis oprogramowania
• Wdrożenia i integracja systemów IT
• Serwis urządzeń IT
• Serwis Aparatury medycznej
• Zarządzanie infrastrukturą IT
• Testy specjalistyczne aparatury diagnostycznej