KaPACS

KaPACS, czyli System Archiwizacji Obrazów i Komunikacji
(ang. Pictures and Communication System)
, pozwala na przetwarzanie obrazów medycznych i kontrolę nad nimi w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej oraz placówkach służby zdrowia.

Umożliwia bezpieczne i ekonomiczne składowanie obrazów medycznych, tworzenie i przechowywanie ich kopii oraz komunikację pomiędzy użytkownikami, systemami i urządzeniami biorącymi udział w zarządzaniu obrazami diagnostycznymi. Użytkownicy mogą korzystać ze zdalnego dostępu do obrazów diagnostycznych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

System może zostać zintegrowany z dowolnym systemem HIS, RIS, teleradiologicznym, a także z dowolnym urządzeniem obrazowym jak TK, RM, RTG, USG, ANGIO, PET lub USG, kamerą pola operacyjnego, endoskopem, laparoskopem, angioskopem i innymi.

Funkcjonalności systemu PACS:

 • Technologia klient – serwer

  Dzięki tej technologii, z systemu można korzystać nawet w przeglądarce internetowej. Nie trzeba w tym celu instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo, z systemu może korzystać jednocześnie wielu użytkowników, bez zakłóceń w jego pracy.

 • Integracja z przeglądarką diagnostyczną MedDream

  Możliwa jest pełna integracja z medyczną przeglądarką obrazów MedDream, również w technologii klient - serwer. System umożliwia też dowolną konfigurację uprawnień użytkowników oraz określenie rodzaju przeglądarki (MedDream lub referencyjna), w której obrazy z systemu PACS mają być otwierane automatycznie.

 • Komunikacja z urządzeniami diagnostycznymi

  System pozwala na automatyczne przesyłanie obrazów z urządzeń diagnostycznych do serwera PACS, współpracę z drukarkami, duplikatorami oraz urządzeniami generującymi obrazy, które mogą być zakwalifikowane jako dokumentacja medyczna takimi jak USG, endoskopy, kamery pola operacyjnego, czy EKG.

 • Moduł DICOM-izacji

  Moduł ten umożliwia zmiany dowolnych obrazów do formatu DICOM, zapisanie ich w bibliotece PACS oraz zarządzanie nimi w taki sam sposób, jak w przypadku innych badań pacjenta.

 • Mechanizm kompresji danych (lossless)

  Mniejsza objętość biblioteki PACS, dzięki technologii bezstratnej kompresji danych.

 • Autorouting

  Dane przesyłane są automatycznie, na podstawie określonych wcześniej warunków, do stacji diagnostycznych, na serwery lokalne lub do wybranych użytkowników.

 • Prefetching

  Pozwala na kaskadowe przeszukiwanie danych archiwów z wyprzedzeniem, w celu znalezienia wcześniejszych danych obrazowych np. w sytuacji planowania kolejnej wizyty pacjenta.

 • Przeglądarka referencyjna obrazów

  Umożliwia każdemu użytkownikowi dostęp do danych obrazowych z poziomu systemu PACS. Do wyświetlenia obrazu w wybranym formacie potrzebne jest zaledwie jedno kliknięcie.

 • Moduł integracji HL7

  Implementacja obsługi standardu HL7 pozwala na integrację systemu PACS z dowolnym systemem szpitalnym, RIS lub teleradiologicznym, działającym na terenie danej jednostki. Integracja obejmuje przesyłanie zleceń na wykonywanie badań, zmianę statusu badania przez system szpitalny oraz udostępnianie linków do obrazów badań w wybranych przypadkach.

 • Mechanizm kopii zapasowej

  Mechanizm pozwala na automatyczne tworzenie kopii zapasowych o określonych parametrach przyrostowo lub całościowo.

RIS

Radiologiczny System Informatyczny pozwala na zarządzanie i kontrolę nad dokumentacją medyczną w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej.

Teleradiologia

Prosty w obsłudze system zarządzający przesyłaniem i opisywaniem badań radiologicznych przez lekarzy lub firmy zewnętrzne.