KaPACS RIS

KaPACS RIS – (Radiologiczny System Informatyczny) – pozwala na zarządzanie i kontrolę nad dokumentacją medyczną w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej. Umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych demograficznych pacjentów, opisów badań, skierowań, raportów służących procedurom jednostki oraz rozliczeniom zewnętrznym i statystykom.

Funkcjonalności systemu KaPACS RIS:

 • Technologia klient – serwer

  Dzięki tej technologii, z systemu można korzystać nawet w przeglądarce internetowej. Nie trzeba w tym celu instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo, z systemu może korzystać jednocześnie wielu użytkowników, bez zakłóceń w jego pracy.

 • Moduł WorkFlow

  Jedyny system w Polsce, który posiada zaimplementowany system WorkFlow. Pozwala on na zmodelowanie oraz uruchomienie dowolnego procesu w ramach pracowni diagnostycznej, a także implementację automatycznych kroków w ramach procesów.

 • Terminarze

  Definiowane indywidualnie dla każdej pracowni. Umożliwiają tworzenie list rezerwowych, kodowanie barwne z uwzględnieniem statusu badania oraz wykorzystywanie funkcjonalności „przeciągnij i upuść”, która ułatwia edycję zarejestrowanych badań. Terminarz systemu KaPACS przygotowany jest do pracy w trybie „Call Center”.

 • Wzorce opisów badań

  Lekarze mogą tworzyć własne wzorce opisów badań, dzięki czemu proces staje się szybszy. Wzorce mogą być edytowane za pomocą intuicyjnego interfejsu.

 • Rich Text Editor

  Panel tworzenia opisów umożliwia dowolne formatowanie tekstu opisu, co pozytywnie wpływa na jego czytelność.

 • Szeroka gama słowników

  System KPACS wyposażyliśmy w wiele słowników, by ułatwić pracę personelowi oraz by umożliwić rozliczenia z NFZ. Dostępne są między innymi słowniki kodów (ICD9, ICD10), słowniki jednostek zlecających, lekarzy zlecających i opisujących, słowniki materiałów używanych podczas badań. Są one w pełni edytowalne, a niektóre z nich wersjonowane.

 • Mechanizmy weryfikacji wprowadzanych danych

  Podczas wprowadzania dużych ilości danych, mogą pojawić się w nich błędy, dlatego system KaPACS część z nich poddaje weryfikacji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, wysyła do użytkownika odpowiedni komunikat.

 • Współpraca z peryferiami

  System KaPACS umożliwia współpracę z urządzeniami zewnętrznymi (drukarkami dokumentów i kodów kreskowych, czytnikami kodów kreskowych, skanerami płaskimi) oraz bardziej zaawansowanymi (cyfrowymi dyktafonami typu Speechmike, systemami rozpoznawania mowy).

  Drukarki i czytniki kodów kreskowych pozwalają na sprawne wyszukanie w systemie badań i ich opisów. Usprawniają zarządzanie dokumentacją i przyspieszają tworzenie opisów badań oraz wydawanie wyników pacjentom.

  Skanery płaskie umożliwiają wprowadzanie do systemu KaPACS danych, które pacjent dostarcza w formie papierowej.

  Dyktafony cyfrowe wykorzystywane są do zachowywanie opisów badań w formie audio oraz późniejsze ich odsłuchiwanie.

  System rozpoznawania mowy działa podobnie do cyfrowego dyktafonu, jednak dodatkowo, na podstawie pliku dźwiękowego tworzy opis tekstowy. Upraszcza w ten sposób proces opisywania badań, a praca lekarza staje się bardziej komfortowa.

 • Przeglądarka referencyjna obrazów

  Umożliwia każdemu użytkownikowi dostęp do danych obrazowych z poziomu systemu PACS. Do wyświetlenia obrazu w wybranym formacie potrzebne jest zaledwie jedno kliknięcie.

 • Integracja z systemami szpitalnymi

  Implementacja obsługi standardu HL7 pozwala na zintegrowanie systemu KaPACS z dowolnym systemem szpitalnym, działającym w obrębie danej jednostki. Integracja obejmuje przesyłanie zleceń na wykonywanie badań, zmianę statusu badania przez system szpitalny oraz udostępnianie linków do obrazów badań w wybranych przypadkach.