Mediqus

Mediqus – Medyczny System Szpitalny (HIS) – Mediqus, czyli Medyczny System Szpitalny (HIS). Jest to zintegrowany system szpitalny obejmujący swoim zasięgiem wszystkie procesy zachodzące w jednostce służby zdrowia, zarówno w obszarze medycyny, jak i zarządzania. Dzięki kompleksowemu połączeniu części białej z szarą w oparciu o jedno źródło danych, Mediqus staje się optymalnym systemem do zarządzania procesami i kosztami w każdej jednostce służby zdrowia.

Mediqus został stworzony przede wszystkim z myślą o użytkowniku i pacjencie. Doskonale przemyślane interfejsy użytkownika, w pełni modyfikowalne według jego potrzeb oraz szczegółowo opracowane moduły pacjenta i lekarza sprawiają, że Mediqus jest oczywistym wyborem dla każdego podmiotu medycznego.

Mediqus – funkcjonalności:

 • Funkcje medyczne – dedykowane dla personelu medycznego w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej, kontaktu z pacjentami oraz obsługą zdarzeń i procesów w tym obszarze
 • Funkcje zarządcze – odpowiedzialne gromadzenie i przetwarzanie danych ekonomicznych, zarządzanie personelem, ewidencja zasobów jednostki. Pełny zakres informacji niezbędnych do zarządzania i sprawozdawczości.
 • e-Usługi – wykorzystanie nowoczesnych technologii chmurowych w komunikacji z pacjentami, lekarzami i partnerami jednostki służby zdrowia z dostępem 24h na dobę w ramach posiadanych przez użytkownika uprawnień.
 • Funkcje analityczne – wbudowane narzędzia analityczne światowego lidera w dziedzinie analityki – SAS Instutute, dzięki którym system daje możliwość nie tylko gromadzenia danych i ich przetwarzania, ale także prognozowania przyszłości.

Główne moduły systemu Mediqus:

 • Ruch chorych
 • Przychodnia (pełny zakres specjalizacji)
 • Rehabilitacja
 • RIS / PACS
 • LIS
 • Repozytorium EDM
 • Apteka
 • Repozytorium EDM
 • Księgowość i finanse
 • Funkcje analityczne
 • Magazyny
 • Środki trwałe
 • E-usługi